Shower Door Fittings
Shower Door Fittings
อุปกรณ์ฉากกั้นอาบน้ำ
  - Shower Door Hinges
- บานพับฉากกั้นอาบน้ำ

- Shower Door Clamp
- ตัวหนีบฉากกั้นอาบน้ำ

- Wall to glass hinge
- บานพับผนังต่อกระจก

- Glass to glass hinge
- บานพับกระจกต่อกระจก

- Glass to glass Clamp
- ตัวหนีบกระจกต่อกระจก

- Sliding glass door fitting for shower doors
- อุปกรณ์บานเลื่อนกระจกสำหรบห้องน้ำ

- Shower room Connectors
- รางบนต่อตู้อาบน้ำ

- Glass door seals
- ซีลประตูกระจก

- Magnet glass door seal
- ซีลแม่เหล็กประตูกระจก

- Glass door lock
- อุปกรณ์ล็อคบานเปิดประตูกระจกสำหรับห้องน้ำ

- Pull handle set
- ชุดมือจับดึง

- Door knobs
- ปุ่มจับประตู

- Shower door knobs
- ปุ่มจับประตูห้องอาบน้ำ

 

More information

Hafele Telephone

Please call

02 741 7171

Send e-mail