GTCC Oktoberfest 2015

 • GTCC Oktoberfest 2015
 • GTCC Oktoberfest 2015
 • GTCC Oktoberfest 2015
 • GTCC Oktoberfest 2015
 • GTCC Oktoberfest 2015
 • GTCC Oktoberfest 2015
 • GTCC Oktoberfest 2015
 • GTCC Oktoberfest 2015
 • GTCC Oktoberfest 2015
 • GTCC Oktoberfest 2015
 • GTCC Oktoberfest 2015
 • GTCC Oktoberfest 2015
 • GTCC Oktoberfest 2015
 • GTCC Oktoberfest 2015
 • GTCC Oktoberfest 2015
 • GTCC Oktoberfest 2015
GTCC Oktoberfest 2015
GTCC Oktoberfest 2015
GTCC Oktoberfest 2015
GTCC Oktoberfest 2015
GTCC Oktoberfest 2015
GTCC Oktoberfest 2015
GTCC Oktoberfest 2015
GTCC Oktoberfest 2015
GTCC Oktoberfest 2015
GTCC Oktoberfest 2015
GTCC Oktoberfest 2015
GTCC Oktoberfest 2015
GTCC Oktoberfest 2015
GTCC Oktoberfest 2015
GTCC Oktoberfest 2015
GTCC Oktoberfest 2015

ทางเฮเฟเล่ (ประเทศไทย) ได้เข้าร่วมงาน GTCC Oktoberfest Night 2015 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นเทศกาลดื่มเบียร์ที่ขึ้นชื่อของประเทศเยอรมนี

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนาน ทั้งนี้เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) ได้นำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ ภายในงาน อาทิเช่น นวัตกรรมบานเปิด นวัตกรรมสุขภัณฑ์ นวัตกรรมระบบล็อค เป็นต้น