โรงเรียนดี ชีวิตมีสุข จ.ลำปาง

 • โรงเรียนดี ชีวิตมีสุข จ.ลำปาง
 • โรงเรียนดี ชีวิตมีสุข จ.ลำปาง
 • โรงเรียนดี ชีวิตมีสุข จ.ลำปาง
 • โรงเรียนดี ชีวิตมีสุข จ.ลำปาง
 • โรงเรียนดี ชีวิตมีสุข จ.ลำปาง
 • โรงเรียนดี ชีวิตมีสุข จ.ลำปาง
 • โรงเรียนดี ชีวิตมีสุข จ.ลำปาง
 • โรงเรียนดี ชีวิตมีสุข จ.ลำปาง
 • โรงเรียนดี ชีวิตมีสุข จ.ลำปาง
 • โรงเรียนดี ชีวิตมีสุข จ.ลำปาง
 • โรงเรียนดี ชีวิตมีสุข จ.ลำปาง
 • โรงเรียนดี ชีวิตมีสุข จ.ลำปาง
 • โรงเรียนดี ชีวิตมีสุข จ.ลำปาง
 • โรงเรียนดี ชีวิตมีสุข จ.ลำปาง
โรงเรียนดี ชีวิตมีสุข จ.ลำปาง
โรงเรียนดี ชีวิตมีสุข จ.ลำปาง
โรงเรียนดี ชีวิตมีสุข จ.ลำปาง
โรงเรียนดี ชีวิตมีสุข จ.ลำปาง
โรงเรียนดี ชีวิตมีสุข จ.ลำปาง
โรงเรียนดี ชีวิตมีสุข จ.ลำปาง
โรงเรียนดี ชีวิตมีสุข จ.ลำปาง
โรงเรียนดี ชีวิตมีสุข จ.ลำปาง
โรงเรียนดี ชีวิตมีสุข จ.ลำปาง
โรงเรียนดี ชีวิตมีสุข จ.ลำปาง
โรงเรียนดี ชีวิตมีสุข จ.ลำปาง
โรงเรียนดี ชีวิตมีสุข จ.ลำปาง
โรงเรียนดี ชีวิตมีสุข จ.ลำปาง
โรงเรียนดี ชีวิตมีสุข จ.ลำปาง

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้บริหารสาวสวย คุณมาริวิค เฮลสเติร์น ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับพนักงานเฮเฟเล่ จัดโครงการ “เฮเฟเล่ แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้สังคม” ภายใต้แคมเปญ โรงเรียนดี ชีวิตมีสุข ปี 3 โดยผู้บริหารและพนักงานของเฮเฟเล่ได้ร่วมแรงร่วมใจ บริจาคเงิน สิ่งของ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา สร้างห้องน้ำ ซ่อมแซมอาคารเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวันกับนักเรียน คุณครูและผู้ปกครอง ที่โรงเรียนบ้านนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมีแนวคิดหลัก 3 แนวคิด คือ Hygienic เพื่อความสะอาดและมีสุขอนามัยที่ดี Safety เพื่อความปลอดภัย และ Standardize เพื่อให้มาตรฐานในการดำรงชีวิตที่ดี เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม ที่ผ่านมา