เตียงนอน, เตียงพับ , เตียงนอนแบบโซฟา , เตียงพับคู่