Häfele Kitchen Design Award 2019

Häfele Kitchen Design Award 2019 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบไทยรุ่นใหม่ ให้ได้ใช้ทักษะ ไอเดีย ความสามารถในการออกแบบสร้างผลงานดีไซน์ห้องครัวภายใต้แนวคิด Cultural Heritage Design กับโจทย์งานดีไซน์ที่ต้องถูกผสมผสานผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับห้องครัวของเฮเฟเล่เอาไว้อย่างลงตัว ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในครัวยุคใหม่

โดยการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ อาทิ คุณพลัช ไพนุพงศ์ อินทีเรียดีไซน์เนอร์, คุณกิตติ เริ่มเจริญดี ผู้บริหารบริษัท เนชั่นแนล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด, อาจารย์ทรงพจน์ สายสืบ อาจารย์สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, คุณกิตติภูมิ ศรีสมนึก บรรณาธิการบริหาร (หนังสือพิมพ์ BLT) และ ดร.กนกวรรณ ตระกูลยิ่งเจริญ บรรณาธิการนิตยสาร art4d ซึ่งรางวัลได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท Compact Kitchen Design สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประเภท Luxury Heritage Design สำหรับนักออกแบบหรือบุคคลทั่วไป

สำหรับทีมนักออกแบบที่ได้รับรางวัลในประเภท Compact Kitchen Design ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ   รับทุนการศึกษามูลค่า 60,000 บาท  ได้แก่ ทีมเด็กอีสาน น.ส. กัณฐษร ลนขุนทด และ น.ส.จานิจ สุพรรณวงศ์  นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยผลงาน “เฮือนครัว บ้านเฮา” ที่ผสานทุกโจทย์อันซับซ้อน ออกมาเป็นผลงานห้องครัวที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวอีสานได้อย่างลงตัวที่สุด 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษามูลค่า 30,000 บาท ได้แก่ ทีม LAR-VA นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับผลงานที่มีชื่อว่า “Widening Kitchen”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท ได้แก่ ทีม Khonkaen Boys นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับผลงานที่มีชื่อว่า “Compact Nature Kitchen”

สำหรับทีมนักออกแบบที่ได้รับรางวัลในประเภท Luxury Heritage Design ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ คือทีมตามดูดแมว กับผลงาน “ครัวไทยหัวใจแม่น้ำ” ที่สามารถเอาชนะใจกรรมการ คว้ารางวัลชนะเลิศ ทริปดูงานแฟร์เกี่ยวกับครัวระดับโลก EuroCucina ณ ประเทศอิตาลี รวมมูลค่า 200,000 บาท พร้อมทั้งได้แสดงผลงานการออกแบบที่บูธเฮเฟเล่ ในงานสถาปนิก’63

 ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม AB กับผลงาน “EDGE” ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Kaniche กับผลงาน “Heritage Terrace” รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท 

 

เฮเฟเล่ เชื่อว่านักออกแบบไทยฝีมือไม่แพ้ชาติใดในโลก และเฮเฟเล่ พร้อมเป็นหนึ่งในแรงผลักดันให้นักออกแบบไทยมีเวทีในการแสดงออกฝีมือ ทักษะด้านการออกแบบ เพื่อสร้างนักออกไทยให้เทียบเท่าระดับสากล แล้วพบกันใหม่กับ Häfele Kitchen Design Award 2020

ติดต่อด้านสื่อ

คุณ จีรวรรณ อำไพวรรณ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด โทร. 02 768-7171 ต่อ 2800 แฟ็กซ์ 02-741-4860 jeerawan@hafele.co.th