ระบบแสงสว่างOpen Online Catalogue


Lighting Systems
ระบบแสงสว่าง
  - LED Lights 12 V System
- ไฟดาวน์ไลท์ 12 โวลต์

- Driver 12 V System
- หม้อแปลงไฟฟ้าระบบรักษาแรงดันคงที่ 12 โวลต์

- LED Lights 350 mA System
- ไฟดาวน์ไลท์ 350 มิลลิแอมแปร์

- Driver 350 mA System
- หม้อแปลงไฟฟ้าระบบรักษาแรงดันคงที่ 350 มิลลิแอมแปร์

- LED Light Accessories
- อุปกรณ์เสริม หลอดไฟแอลอีดี

 

สอบถามเพิ่มเติม

Hafele Telephone

กรุณาติอต่อ

02 741 7171

Send e-mail