อุปกรณ์ล็อคและอุปกรณ์นิรภัย

ผลิตภัณฑ์ล็อคแบบฝั่งลงไปกับประตูและแบบลูกบิดของเฮเฟเล่ เป็นอุปกรณ์ล็อคที่มั่นใจได้ว่าจะตอบสนองความต้องการของคุณทั่งทางด้านรูปแบบและการใช้งาน ผลิตภัณฑ์มาพร้อมกับคุณลักษณะหลากหลายประการที่สร้างคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์ตามแนวทางของเฮเฟเล่ อุปกรณ์ล็อคนี้ให้การป้องกันที่แข็งแกร่งและทนทาน อีกทั้งยังมีความงดงามอย่างเหนือชั้นและรูปแบบที่ทันสมัยด้วย นอกจากนี้ เฮเฟเล่ ยังมีอุปกรณ์ตัวล็อคและกุญแจให้เลือกอย่างครบถ้วนด้วย

ผลิตภัณฑ์ล็อคระบบมอร์ทิสล็อคของเรา เกิดจากแนวคิดการออกแบบขั้นสูงเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานอย่างสูงสุด โดยกลอน กุญแจลิ้นตาย และแผ่นรับกลอนประตู ผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 คุณภาพสูง มีความทนทานยอดเยี่ยม ผลิตภัณฑ์มีให้เลือกหลากหลายตามการใช้งานและในรูปแบบพื้นผิวต่างๆ ตามความนิยม ผลิตภัณฑ์ล็อคระบบมอร์ทิสล็อคนี้ เหมาะสมกับประตูบานเดี่ยว ประตูไม้แบบบานบังใบหรือไม่ใช่บานบังใบ และประตูเหล็ก รวมไปถึงประตูกรอบอะลูมิเนียม อุปกรณ์นี้ยังผลิตมาให้สามารถใช้ได้กับไส้กุญแจล็อคแบบยูโรที่มาพร้อมกับระบบกุญแจแบบมาสเตอร์คีย์และแกรนด์มาสเตอร์คีย์ด้วย

ผลิตภัณฑ์ล็อคแบบลูกบิดจากเฮเฟเล่เกิดจากการผสานระหว่างพลังของล็อคระบบมอร์ทิสล็อคและประสิทธิภาพการทำงานของกระบอกล็อคแบบยูโร อุปกรณ์ล็อคนี้มีให้เลือกหลากหลายตามความต้องในการใช้งานและรูปแบบพื้นผิว 
 


Mortise locks
ตลับกุญแจระบบมอร์ทิสล็อค
 

- Mortise lock with bathroom function
- ตลับกุญแจระบบมอร์ทิสล็อค สำหรับห้องน้ำ

- Mortise lock for profile cylinder
- ตลับกุญแจระบบล็อคมอร์ทิสล็อค

- Mortise cylinder lock for tubular door frames
- ตลับกุญแจระบบล็อคมอร์ทิสล็อคสำหรับประตูเฟรมแคบ

- Narrow frame mortise lock for profile cylinder
- ตลับกุญแจระบบล็อคมอร์ทิสล็อคสำหรับประตูเฟรมแคบ

- Mortise cylinder lock
- ตลับกุญแจระบบล็อคมอร์ทิสล็อครุ่นใช้กับประตูทั่วไป

- Mortise latch lock
- ตลับกุญแจระบบล็อคมอร์ทิสล็อคชนิดลิ้นสปริง

- Mortise lock with self-locking
- ตลับกุญแจระบบล็อคมอร์ทิสล็อคพร้อมระบบล็อคอัตโนมัติ

- Electric door opener
- อุปกรณ์ปลดล็อคประตูไฟฟ้า

- Mortise latch and bolt
- ลิ้นกุญแจและลิ้นกุญแจชนิดลิ้นตาย

- Mortise deadbolt lock
- ตลับกุญแจระบบมอร์ทิสล็อคชนิดชิ้นตาย

- Mortise roller lock
- ตลับกุญแจระบบมอร์ทิสล็อคแบบบานสวิง

- Mortise swing door latch
- ตลับลิ้นสำหรับบานสวิง

- Mortise lock for sliding door
- ตลับกุญแจระบบมอร์ทิสล็อค สำหรับประตูบานเลื่อน

- Pull and flush handles for sliding door
- มือจับบานเลื่อนและมือจับประตูแบบฝัง

- Mortise lock for sliding tubular door frame
- ตลับกุญแจระบบมอร์ทิสล็อคสำหรับประตูบานเลื่อนเฟรมแคบ

- Multiple locking device
- อุปกรณ์มัลติเพิลล็อค

- Accessories for mortise locks
- อุปกรณ์เสริมสำหรับตลับกุญแจระบบมอร์ทิสล็อค


Panic exit devices
อุปกรณ์ประตูหนีไฟ
- Information
- ข้อแนะนำ

- Emergency exit device
- อุปกรณ์ประตูหนีไฟบานเดี่ยวพร้อมแกนเหล็กล็อค

- Panic exit device PED
- อุปกรณ์ประตูหนีไฟ PED

- Panic exit device StarTec
- อุปกรณ์ประตูหนีไฟ StarTec

Knob locksets
อุปกรณ์ลูกบิดประตู
- Knob lockset light duty
- ลูกบิดประตู ไลท์ดิวตี้

- Knob lockset standard duty
- ลูกบิดประตู สแตนดาร์ดดิวตี้

- Single deadbolt light duty
- กุญแจลิ้นตายด้านเดียวหางปลาบิด

- Economy double deadbolt light duty
- กุญแจลิ้นตาย 2 ด้าน ไลท์ดิวตี้

- Deadbolt standard duty
- กุญแจลิ้นตายด้านเดียว สแตนดาร์ดดิวตี้

- Double deadbolt
- กุญแจลิ้นตาย 2 ด้าน

Profile cylinder
ไ่ส้กุญแจระบบ PC
- Economy profile cylinder
- ไส้กุญแจ รุ่นประหยัด

- Profile cylinder with tumbturn
- ไส้กุญแจ พร้อมหางปลาบิด

- Profile cylinder with emergency slot
- ไส้กุญแจ พร้อมปุ่มปิดฉุกเฉิน

- Double profile cylinder
- ไส้กุญแจ 2 ทาืง

- Single profile cylinder
- ไส้กุญแจทางเดียว

- Accessories
- อุปกรณ์เสริม

Master key system
ระบบมาสเตอร์คีย์
- Information Master key system
- ข้อเสนอแนะ ระบบมาสเตอร์คีย์

- How to order Master key system
- วิธีการสั่งซื้อระบบกุญแจมาสเตอร์คีย์

Security & Safety Locking ABUS
อุปกรณ์นิรภัยและอุปกรณ์การล็อคนิรภัย ABUS
- Padlock
- ตัวล็อคสายยู

- Hasp
- กลอนประตู

- Anchor and chain
- ห่วงยึดและห่วงโซ่

- Bike and motorbike lock
- ห่วงโซ่ล็อครถและตัวล็อคสายยูสำหรับรถจักรยานยนต์

- Container lock
- ชุดล็อคตู้คอนเทนเนอร์

- Key Garage™
- กล่องเก็บดอกกุญแจแบบล็อค

Electronic locking system
ระบบกุุญแจอิเล็กทรอนิกส์
- Door terminals Dialock
- ระบบล็อคอิเล็กทรอนิกส์แบบติดตั้งบนบานประตู Dialock

- Electronic profile cylinder Dialock
- ไส้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ Dialock

- Wall terminal set Dialock
- ชุดควบคุมการล็อคอิเล็กทรอทิกส์แบบติดตั้งบนผนัง Dialock

- Biometric fingerprint scanner Dialock
- อุปกรณ์ควบคุมการล็อคด้วยลายนิ้วมือ Dialock

- Biometric fingerprint scanner ekey
- อุปกรณ์ควบคุมการล็อคด้วยนิ้วมือ ekey

- Wall terminal ECard
- อุปกรณ์ควบคุมการล็อครุ่นติดตั้งบนผนัง ECard

- Door terminal KABA
- ระบบล็อคประตูอิเล็กทรอนิกส์ KABA

- Access control system and accessories
- ระบบควบคุมการเข้าออกประตูและอุปกรณ์เสริม

 

สอบถามเพิ่มเติม

Hafele Telephone

กรุณาติอต่อ

02 768 7171

Send e-mail