โช๊คประตู

เฮเฟเล่สร้างสรรค์ระบบโช๊คประตูที่เหมาะกับประตูทุกประเภท และสอดคล้องกับทุกรูปแบบที่อยู่อาศัย ผลิตภัณฑ์มีหลากหลาย ตั้งแต่โช๊คประตูขนาดเล็กที่ติดเหนือประตูไปจนถึงแบบติดสองด้านสำหรับใช้กับประตูกันไฟและควัน

ผลิตภัณฑ์โช๊คประตูที่มาพร้อมกับแขนควบคุมหรือรางบังคับซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับทุกความต้องการได้
 


Overhead position door closers
โช๊คประตู
 
- Door closer StarTec
- โช๊คประตู StarTec

- Door closer GEZE
- โช๊คประตู GEZE

- Rebate Door closer
- โช๊คประตูแบบติดตั้งสันบาน

- Concealed door closer StarTec
- โช๊คประตูแบบซ่อนฝังสันบาน StarTec

- Concealed door closer GEZE
- โช๊คประตูแบบซ่อนฝังสันบาน GEZE

- Electric door operator GEZE
- อุปกรณ์ควบคุมประตูบานเปิดไฟฟ้า GEZE

- Transom door closer StarTec
- โช๊คประตูสำหรับบานอลูมิเนียม

- Overhead sliding door closer for lightweight sliding doors
- โช๊คประตูแบบติดลอย สำหรับบานเลื่อนที่มีน้ำหนักเบา

Floor springs
โช๊คประตูแบบฝังพื้น
- Floor spring StarTec
- โช๊คประตูแบบฝังพื้นเปิดสองทาง

- Floor spring GEZE
- โช๊คประตูแบบฝังพื้น GEZE

- Accessories GEZE
- อุปกรณ์เสริม GEZE

- Heavy duty floor spring
- โช๊คประตูแบบฝังพื้นสำหรับประตูที่มีน้ำหนักมาก

- Accessories
- อุปกรณ์เสริม

Door closers accessories
อุปกรณ์เสริมสำหรับโช๊คประตู
- Door selector
- อุปกรณ์กำหนดบานประตูปิดก่อน-หลัง

- Door co-ordinator
- อุปกรณ์กำหนดบานประตูปิดก่อน-หลัง

- Magnetic door clamp with integrated circuit GEZE
- อุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับดึงบานประตู พร้อมปุ่มตัดกระแสไฟฟ้า GEZE

- Magnetic door clamp basic model GEZE
- อุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับดึงบานประตูแบบมาตรฐาน GEZE

- Magnetic door clamp floor mounting GEZE
- อุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับดึงบานประตูแบบติดตั้งที่พื้น GEZE

- Magnetic door clamp wall mounting GEZE
- อุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับดึงบานประตูแบบติดตั้งที่ผนัง GEZE

- Counterplates GEZE
- ฐานรับแม่เหล็ก GEZE

 

 

สอบถามเพิ่มเติม

Hafele Telephone

กรุณาติอต่อ

02 768 7171

Send e-mail