อุปกรณ์บานเลื่อนและบานเฟี้ยม

เฮเฟเล่คิดค้นระบบอุปกรณ์ที่มีความสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ เพื่อใช้งานกับบานประตูทั้งแบบบานเลื่อนและบานเฟี้ยม  ระบบประตูบานเลื่อนและบานเฟี้ยมมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไปสำหรับการใช้งานในแต่ละรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย เน้นไปที่การใช้งาน ความสวยงาม และการผสานกันระหว่างทั้งสองอย่าง นอกจากนี้ เฮเฟเล่ยังมีระบบไร้เสียงให้เลือกใช้ เพื่อให้การเปิดปิดประตูเป็นไปอย่างนุ่มนวล
 


Sliding door fittings for timber doors
อุปกรณ์บานเลื่อนสำหรับบานไม้
- Sliding door fitting Design SLIDO
- อุปกรณ์บานเลื่อน รุ่น Design SLIDO

- Sliding door fitting Classic SLIDO
- อุปกรณ์บานเลื่อน รุ่น Classic SLIDO

- Sliding door fitting Junior HAWA
- อุปกรณ์บานเลื่อน รุ่น Junior HAWA

- Sliding door fitting Media HAWA
- อุปกรณ์บานเลื่อน รุ่น Media HAWA

- Sliding door fitting Symmetric/Telescopic HAWA
- อุปกรณ์บานเลื่อน รุ่น Symmetric/Telescopic HAWA

- Sliding door fitting Porta EKU
- อุปกรณ์บานเลื่อน รุ่น Porta EKU

- Sliding door fitting Super HAWA
- อุปกรณ์บานเลื่อน รุ่น Super HAWA

Sliding door fittings for glass doors
อุปกรณ์บานเลื่อนกระจก
- Sliding door fitting Design SLIDO
- อุปกรณ์บานเลื่อน รุ่น Design SLIDO

- Sliding door fitting Inox Star StarTec
- อุปกรณ์บานเลื่อน รุ่น Inox Star StarTec

- Sliding door fitting Classic SLIDO
- อุปกรณ์บานเลื่อน รุ่น Classic SLIDO

- Sliding door fitting Junior HAWA
- อุปกรณ์บานเลื่อน รุ่น Junior HAWA

- Sliding door fitting Porta EKU
- อุปกรณ์บานเลื่อน รุ่น Porta EKU

- Sliding door fitting Symmetric/Telescopic HAWA
- อุปกรณ์บานเลื่อน รุ่น Symmetric/Telescopic HAWA

- Sliding door fitting Purolino HAWA
- อุปกรณ์บานเลื่อน รุ่น Purolino HAWA

- Sliding door fitting Media HAWA
- อุปกรณ์บานเลื่อน รุ่น Media HAWA

- Sliding door fitting Rondo HAWA
- อุปกรณ์บานเลื่อน รุ่น Rondo HAWA

- Sliding door fitting Super HAWA
- อุปกรณ์บานเลื่อน รุ่น Super HAWA

Folding door fittings
อุปกรณ์บานเฟี้ยม
- Folding door fitting Fold
- อุปกรณ์บานเฟี้ยม รุ่น Fold

- Folding door fitting Centrefold/Endfold Al Fresco
- อุปกรณ์บานเฟี้ยม รุ่น Centrefold/Endfold Al Fresco

- Folding door fitting Bifold HAWA
- อุปกรณ์บานเฟี้ยม รุ่น Bifold HAWA

- Folding door fitting Folding HAWA
- อุปกรณ์บานเฟี้ยม รุ่น Folding HAWA

- Folding door fitting T-snap
- อุปกรณ์บานเฟี้ยม รุ่น T-snap

- Folding door fitting T-fold
- อุปกรณ์บานเฟี้ยม รุ่น T-fold

Louvre door fittings
อุปกรณ์สำหรับประตูบานเกล็ด
- Sliding louvre door fitting Frontslide
- อุปกรณ์บานเลื่อน สำหรับบานเกล็ด รุ่น Frontslide

Aluminium frame door systems
อุปกรณ์สำหรับเฟรมอลูมิเนีนม
- ALUTEC Aluminium frame door system
- อุปกรณ์สำหรับเฟรมอลูมิเนียม ALUTEC

- Silent Aluflex Aluminium frame door system
- อุปกรณ์สำหรับเฟรมอลูมิเนียม Slient Aluflex

Movable wall system
ผนังจัดเก็บ
- Sliding wall Wall 200-T
- บานเลื่อนจัดเก็บ Wall 200-T

- Movable wall system mono/progress/palace/president
- ผนังจัดเก็บ mono/progress/palace/president

Sliding stacking partitions
อุปกรณ์บานเลื่อนระบบจัดเก็บ
- Sliding stacking timber partitions Aperto HAWA
- อุปกรณ์บานเลื่อนระบบจัดเก็บบานไม้ Aperto HAWA

- Sliding stacking timber partitions Variotec HAWA
- อุปกรณ์บานเลื่อนระบบจัดเก็บบานไม้ Variotec HAWA

- Sliding stacking timber partitions Aperto HAWA
- อุปกรณ์บานเลื่อนระบบจัดเก็บบานกระจก Aperto HAWA

- Sliding stacking timber partitions Variotec HAWA
- อุปกรณ์บานเลื่อนระบบจัดเก็บบานกระจก Variotec HAWA

- Sliding stacking timber partitions Cornertec HAWA
- อุปกรณ์บานเลื่อนระบบจัดเก็บบานกระจก Cornertec HAWA

- Sliding stacking timber partitions Variofold HAWA
- อุปกรณ์บานเฟี้ยมกระจกบานเปลือยริมบาน Variofold HAWA

- Sliding stacking timber partitions Centrefold HAWA
- อุปกรณ์บานเฟี้ยมกระจกบานเปลือย Centrefold HAWA

Sliding door drives
อุปกรณ์บานเลื่อนไฟฟ้่า
- Sliding door drive Classic Slido
- อุปกรณ์บานเลื่อนไฟฟ้า Classic Slido

- Sliding door drive ECdrive GEZE
- อุปกรณ์บานเลื่อนไฟฟ้า ECdrive GEZE

- Sliding door drive Slimdrive GEZE
- อุปกรณ์บานเลื่อนไฟฟ้า Slimdrive GEZE

- Sliding door drive Powerdrive GEZE
- อุปกรณ์บานเลื่อนไฟฟ้า Powerdrive GEZE

 

 

สอบถามเพิ่มเติม

Hafele Telephone

กรุณาติอต่อ

02 768 7171

Send e-mail