อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์


 


Bolts
กลอน
- Flush bolt/door operating locking bolt
- กลอนฝัง/กลอนล็อค

- Fully automatic flush bolt
- กลอนฝังอัตโนมัต

- Engineering security bolt
- กุญแจช่องชาร์ฟ (ห้องเครื่อง)

- Floor socket/indicator bolt set
- เบ้ารับกลอน/ชุดกลอนล็อคประตูห้องน้ำ

Door stops
กันชนประตู
- Floor mounted door stop
- กันชนติดพื้น

- Wall mounted door stop
- กันชนติดผนัง

- Frame mounted door stop
- กันชนติดวงกบ

- Magnetic door stop
- กันชนประตูแบบมีแม่เหล็ก

- Plastic/rubber door stop
- กันชนติดพื้น

- Non-mounted door stop
- กันชนประตู แบบไม่ยึดสกรู

- Door holder
- กลอนแบบเท้าเหยียบ

Security door guards
ขอค้ำประตู
- Security door guard
- ขอค้ำประตู

- Security door chain
- โซ่คล้องประตู

Door Viewer
ขอค้ำประตู
- Door viewer
- ตาแมว

Entrance door fittings
อุปกรณ์สำหรับประตูหน้าบาน
- Letter plate/bell push
- เพลทช่องใส่จดหมาย/กริ่งประตู

- House number/door knocker
- เลขที่บ้าน/ที่เคาะประตู

- Symbol and plate
- แผ่นเพลทสัญลักษณ์

- Ventilation grill
- ช่องระบายอากาศ

Door seals
ซีลประตู
- Retractable door seal
- ซีลประตูอัตโนมัติ

- Sill seal/weather seal
- ซีลติดตั้งใต้บานประตู/ซีลประตู ชนิดแปรง

- Sliding door seal/complete seal system
- ซีลประตูบานเลื่อน/อุปกรณ์ซีลครบชุด

- Finger protection blind system
- อุปกรณ์กันหนีบแบบซ่อน

- Meeting stile astragal
- บังใบประตู

- Rebate door seal/internal door seal
- ซีลประตูติดตั้งบนบังใบประตู/ซีลประตูภายใน

- Entrance door seal/fire rated door seal
- ซีลประตูทางเข้า/ซีลประตูทนไฟ

Tooling
เครื่องมือช่าง
- Surface-repairing products
- ผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมผิวไม้

- Bit/fold-away ladder
- หัวไขควง/บันไดห้องใต้หลังคา

Screws and consumables
สกรูและอุปกรณ์อื่นๆ
- Screw
- สกรู

- Consumable
- อุปกรณ์อื่นๆ

 

 

สอบถามเพิ่มเติม

Hafele Telephone

กรุณาติอต่อ

02 768 7171

Send e-mail