อุปกรณ์ภายในร้านค้า อุปกรณ์ตกแต่งภายใน

ความเชี่ยวชาญของเฮเฟเล่ เพื่อให้ท่านได้สัมผัสความยอดเยี่ยมจากร้านค้าของท่าน

โดยปกติการออกแบบตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์นั้น มักจะเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ คือ เรียบง่ายหรือหรูหรา, กะทัดรัดหรือใหญ่โต, เส้นตรงหรือเส้นโค้งตามสมัยหรือมีเอกลักษณ์ แต่เฮเฟเล่ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปแบบความสามารถในการใช้งานและการตกแต่งที่เข้าถึงได้ทุกความปรารถนาและทุกๆ ความต้องการ

 


Room and Frontwall System
อุปกรณ์ตกแต่งห้องและแผงหน้ากำแพง
- DIFLEX Adjusting foot for raised floors
- ขารองปรับระดับ DIFLEX สำหรับยกพื้น

- Hook-in profile Eilox
- Hook-in profile Eilox

Shop Fittings
อุปกรณ์สำหรับร้านค้า
- SHOPTEC Shopfitting system
- ระบบอุปกรณ์ติดตั้งภายในร้านค้า SHOPTEC

- Bracket
- ระบบฉากยึด

- Wall channel
- หิ้งติดผนัง

- Column
- เสา

- Panel fixing element
- อุปกรณ์ติดตั้งผนัง

- Shelf frame
- โครงชั้น

- Clothes hanger rail
- ราวแขวนเสื้อผ้่า

- Carrier frame
- โครงรับชั้น

- Shop fitting system - Display 150
- Display 150 - อุปกรณ์สำหรับร้านค้า

- Shop fitting system - Single
- Single - อุปกรณ์สำหรับร้านค้า

 

- Shop fitting system - Display 200
- Display 200 - อุปกรณ์สำหรับร้านค้า

- HV Organization drawer
- ลิ้นชักจัดเก็บ HV

 


Pharmacy Systems
อุปกรณ์สำหรับร้านขายยา
- PHARMA-ORG Pharmacy system
- ระบบการติดตั้งสำหรับห้องเก็บและจ่ายยา PHARMA- ORG

Bar Railing Systems
อุปกรณ์ราวกั้นขอบ
- Gallery railing system
- อุปกรณ์ราวระเบียง

- Bar railing system
- อุปกรณ์ราวกั้นขอบ

 

สอบถามเพิ่มเติม

Hafele Telephone

กรุณาติอต่อ

02 768 7171

Send e-mail