ตู้ลอยและอุปกรณ์สำหรับตู้ลอย


 


Hanging Cabinets & Accessories
ตู้ลอยและอุปกรณ์สำหรับตู้ลอย
- Blum Aventos
- อุปกรณ์ยกหน้าบาน Blum Aventos

- Blum SERVO DRIVE
- อุปกรณ์ยกหน้าบานระบบไฟฟ้า

- Cabinet hanger
- อุปกรณ์สำหรับแขวนตู้ลอย

- Lift system
- อุปกรณ์ระบบลิฟท์

- Glass shelf carrier
- แป้นรับชั้นกระจก

- Kitchen scale
- ตราชั่ง

- Folding steps
- บันไดแบบพับเก็บได้

- Drag hinge for refrigerator door panel
- บานพับสำหรับติดตั้งประตูตู้เย็นแบบบิวท์อิน

 

สอบถามเพิ่มเติม

Hafele Telephone

กรุณาติอต่อ

02 768 7171

Send e-mail