เตาอบชุดผลิตภัณฑ์เตาอบไฟฟ้ากึ่งเตาไมโครเวฟของฮาเฟเล่ที่มาพร้อมกับประสิทธิภาพในการทำอาหารที่ทันสมัย จะทำให้ประสบการณ์การทำอาหารของคุณเป็นไปอย่างเพลิดเพลินและสนุกสนาน! ปิ้ง อบ นึ่ง หรืออุ่น คือ ประสิทธิภาพการทำงานเพียงบางส่วนของชุดผลิตภัณฑ์เตาอบแบบติดตั้งของฮาเฟเล่เท่านั้น

การประกอบอาหารด้วยไมโครเวฟจากผลิตภัณฑ์เตาอบของฮาเฟเล่นั้น ไม่เพียงแค่จะรวดเร็วและส่งผลดีต่อสุขภาพเท่านั้น แต่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับการพัฒนามาแล้ว การทำอาหารยังจะมีความแม่นยำเที่ยงตรงมากขึ้นด้วยพลังงานจากไฟฟ้า ยิ่งไปกว่านั้น เตาอบแบบลูกผสมของเรายังสามารถใช้ย่างและอุ่นอาหารไปพร้อมๆ กันได้ด้วย! ผลิตภัณฑ์เตาอบนี้ผสมผสานวิธีการทำอาหาร จาก 5 จนถึง 11 วิธีการต่างๆ เข้าด้วยกัน

เพื่อให้คุณได้เลือกใช้ตามต้องการ ยิ่งไปกว่านั้น ผลิตภัณฑ์นี้ยังมาพร้อมความอัจฉริยะ ด้วยการบันทึกข้อมูลการทำอาหารไว้ให้คุณสะดวกในการลงมือทำอาหารประเภทเดิมในครั้งต่อไป ตัวเตาอบทำจากแสตนเลส มีความทนทาน และดูหรูหรา ซึ่งจะทำให้ห้องครัวของคุณดูดีมีระดับและทันสมัย!

Open Online Catalogue

Built in multifunction oven
เตาอบมัลติฟังก์ชั่นแบบติดตั้งฝัง


Built in multifunction oven
เตาอบมัลติฟังก์ชั่นแบบติดตั้งฝัง

- Multifuction Oven - Digital Touch Control
- เตาอบมัลติฟังก์ชั่น ระบบปุ่มสัมผัสดิจิตัลทัชคอนโทรล

- Multifunction Oven - Digital Display Analog Button
- เตาอบมัลติฟังก์ชั่น ระบบแสดงผลดิจิตอล ปุ่มบิดอนาล็อค

- Multifunction Oven - Analog Button
- เตาอบมัลติฟังก์ชั่น ระบบปุ่มบิดอนาล็อค
Built in steam oven
เตาอบไอน้ำแบบติดตั้งฝัง

Built in steam oven
เตาอบไอน้ำแบบติดตั้งฝัง

- Steam Oven - Digital Display Analog Button
- เตาอบไอน้ำ ระบบแสดงผลดิจิตอล ปุ่มกดอนาล็อค
Built in combined microwave oven
เตาอบไมโครเวฟแบบติดตั้งฝัง

Microwave Oven (Single Function)
เตาไมโครเวฟ ฟังก์ชั่นเดี่ยว

- Microwave Oven - Digital Display Analog Button
- เตาอบไมโครเวฟ ระบบแสดงผลดิจิตอล ปุ่มกดอนาล็อค

Microwave Oven with Grill Function
เตาไมโครเวฟ และฟังก์ชั่นย่าง

- Microwave Oven - Digital Display Analog Button
- เตาอบไมโครเวฟ/ย่าง ระบบแสดงผลดิจิตอล ปุ่มกดอนาล็อค

Microwave Oven with Steam Function
เตาไมโครเวฟ และฟังก์ชั่นอบไอน้ำ

- Microwave Oven - Digital Display Analog Button
- เตาอบไมโครเวฟ/อบไอน้ำ ระบบแสดงผลดิจิตอล ปุ่มกดอนาล็อค

 

สอบถามเพิ่มเติม

Hafele Telephone

กรุณาติอต่อ

02 741 7171

Send e-mail