อ่างล้างจานOpen Online Catalogue


Stainless Steel
สแตนเลสสตีล
1 Bowl - 1 หลุม


 
Sink 1 Standard Bowl
ซิงค์หลุมมาตรฐาน 1 หลุม

- 1 Standard Bowl - Inset
- ซิงค์หลุมมาตรฐาน 1 หลุม วางบนท็อบ

- 1 Standard Bowl - Undermount/Flushmount
- ซิงค์หลุมมาตรฐาน 1 หลุม วางใต้ท็อบ/ฟลัชเมาท์

Sink 1 Square Bowl R10
ซิงค์ 1 หลุมสี่เหลี่ยมมุม R10

- 1 Square Bowl R10 - Inset
- ซิงค์ 1 หลุมสี่เหลี่ยม R10 วางบนท็อบ"

- 1 Square Bowl R10 - Undermount/Flushmount
- ซิงค์ 1 หลุมสี่เหลี่ยม R10 วางใต้ท็อบ/ฟลัชเมาท์

Sink 1 Square Bowl
ซิงค์หลุมสี่เหลี่ยม 1 หลุม

- 1 Square Bowl - Inset
- ซิงค์ 1 หลุมสี่เหลี่ยม วางบนท็อบ

- 1 Square Bowl - Undermount/Flushmount
- ซิงค์ 1 หลุมสี่เหลี่ยม วางใต้ท็อบ/ฟลัชเมาท์

Sink 1 Round Bowl
ซิงค์หลุมกลม 1 หลุม

- 1 Round Bowl - Inset
- ซิงค์ 1 หลุมกลมวางบนท็อบ
1 Bowl 1 Drainer - 1 หลุม 1 ที่พัก
Sink 1 Standard Bowl 1 Drainer
ซิงค์หลุมมาตรฐาน 1 หลุม 1 ที่พัก

- 1 Standard Bowl- 1 Drainer - Inset
- ซิงค์ 1 หลุมมาตรฐาน 1 ที่พัก วางบนท็อบ

Sink 1 R10 Square Bowl 1 Drainer
ซิงค์หลุมสี่เหลี่ยมมุม R10 1 หลุม 1 ที่พัก

- 1 Square Bowl R10- 1 Drainer - Inset
- ซิงค์ 1 หลุมสี่เหลี่ยม R10 1 ที่พัก วางบนท็อบ

- 1 Square Bowl R10- 1 Drainer - Undermount/Flushmount
- ซิงค์ 1 หลุมสี่เหลี่ยม R10 1 ที่พัก วางใต้ท็อบ/ฟลัชเมาท์
1.5 Bowl 1 Drainer - 1.5 หลุม 1 ที่พัก
Sink 1.5 Standard Bowls 1 Drainer
ซิงค์หลุมมาตรฐาน 1 .5 หลุม 1 ที่พัก

- 1.5 Standard Bowls- 1 Drainer - Inset
- ซิงค์ 1.5 หลุมมาตรฐาน 1 ที่พัก วางบนท็อบ

Sink 1.5 R10 Square Bowls 1 Drainer
ซิงค์หลุมสี่เหลี่ยมมุม R10 1.5 หลุม 1 ที่พัก

- 1.5 Square Bowls R10- 1 Drainer - Inset
- ซิงค์ 1.5 หลุมสี่เหลี่ยม R10 1 ที่พัก วางบนท็อบ

- 1.5 Square Bowl R10- 1 Drainer - Undermount/Flushmount
- ซิงค์ 1 .5 หลุมสี่เหลี่ยม R10 1 ที่พัก วางบนท็อบ
2 Bowls - 2 หลุม
Sink 2 Standard Bowls
ซิงค์หลุมมาตรฐาน 2 หลุม

- Sink 2 Standard Bowls - Inset
- ซิงค์หลุมมาตรฐาน 2 หลุม วางบนท็อบ

Sink 2 R10 Square Bowls
ซิงค์หลุมสี่เหลี่ยมมุม R10 2 หลุม

- Sink 2 R10 Square Bowls - Inset
- ซิงค์หลุมสี่เหลี่ยมมุม R10 2 หลุม วางบนท็อบ

- Sink 2 R10 Square Bowls - Undermount/Flushmount
- ซิงค์หลุมสี่เหลี่ยมมุม R10 2 หลุม วางใต้ท็อบ/ฟลัชเมาท์

Sink 2 Round Bowls
ซิงค์หลุมกลม 2 หลุม

- Sink 2 Round Bowls - Inset
- ซิงค์หลุมกลม 2 หลุม วางบนท็อบ
2 Bowls 1 Drainer - 2 หลุม 1 ที่พัก
Sink 2 Standard Bowls 1 Drainer
ซิงค์หลุมมาตรฐาน 2 หลุม 1 ที่พัก

- Sink 2 Standard Bowls 1 Drainer - Inset
- ซิงค์หลุมมาตรฐาน 2 หลุม 1 ที่พัก วางบนท็อบ

Sink 2 Round Bowls 1 Drainer
ซิงค์หลุมกลม 2 หลุม 1 ที่พัก

- Sink 2 Round Bowls 1 Drainer - Inset
- ซิงค์หลุมกลม 2 หลุม 1 ที่พัก วางบนท็อบ

Artificial Granite - Silgranit
วัสดุแกรนิตสังเคราะห์-ซิลแกรนิต
1 Bowl - 1 หลุม

 
Sink 1 Square Bowl
ซิงค์หลุมสี่เหลี่ยม 1 หลุม

- 1 Square Bowl - Undermount
- ซิงค์ 1 หลุมสี่เหลี่ยม วางใต้ท็อบ

Sink 1 Round Bowl
ซิงค์หลุมกลม 1 หลุม

- 1 Round Bowl - Inset
- ซิงค์ 1 หลุมกลมวางบนท็อบ
1 Bowl 1 Drainer - 1 หลุม 1 ที่พัก
Sink 1 Standard Bowl 1 Drainer
ซิงค์หลุมมาตรฐาน 1 หลุม 1 ที่พัก

- 1 Standard Bowl- 1 Drainer - Inset
- ซิงค์ 1 หลุมมาตรฐาน 1 ที่พัก วางบนท็อบ
1.5 Bowl 1 Drainer - 1.5 หลุม 1 ที่พัก
 
Sink 1.5 Standard Bowls 1 Drainer
ซิงค์หลุมมาตรฐาน

- 1 .5 หลุม 1 ที่พัก1.5 Standard Bowls- 1 Drainer - Inset
- ซิงค์ 1.5 หลุมมาตรฐาน 1 ที่พัก วางบนท็อบ
2 Bowls 1 Drainer - 2 หลุม 1 ที่พัก
 
Sink 2 Standard Bowls 1 Drainer
ซิงค์หลุมมาตรฐาน 2 หลุม 1 ที่พัก

- Sink 2 Standard Bowls 1 Drainer - Inset
- ซิงค์หลุมมาตรฐาน 2 หลุม 1 ที่พัก วางบนท็อบ

 

 

สอบถามเพิ่มเติม

Hafele Telephone

กรุณาติอต่อ

02 741 7171

Send e-mail