อุปกรณ์เสริมในห้องน้ำOpen Online Catalogue


Fitting Components
อุปกรณ์เสริมในห้องน้ำ
- Rinsing spray set
- ชุดสายฉีดชำระ

- Rinsing spray head
- หัวฉีดชำระ

- Hand shower hose
- สายอ่อนฝักบัว

- Flexible hose
- ท่อน้ำตรง

- water trap
- ท่อน้ำทิ้ง

- Pull-up Waste
- สะดืออ่างล้างหน้า

- Floor Drain
- ตะแกรงกันกลิ่น

- Shower Drain
- ตะแกรงระบายน้ำ

- Wall Connector
- อุปกรณ์ข้อต่อ

- Stop valve
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม

Hafele Telephone

กรุณาติอต่อ

02 741 7171

Send e-mail