การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม - ก้าวล้ำนำหน้าด้วยเฮเฟเล่

ความหมายของความมีนวัตกรรมสำหรับเราคือ การจับตาดูความต้องการและความจำเป็นของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เราเฝ้าสังเกตการณ์ตลาดอย่างละเอียด และประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรซึ่งมีการดำเนินงานอยู่ทั่วโลก

นี่คือวิธีในการพัฒนา ผลิต และปรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ให้สนองตอบความต้องการของท่าน อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการ โดยเราจะจับตาเฝ้าดูการใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ของอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่อุปกรณ์มีคุณภาพและฟังก์ชั่นเข้ากับเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น ที่เราจะกล่าวได้ถึงความสำเร็จ

วิศวกรรมผลิตภัณฑ์ของเฮเฟเล่

สิทธิประโยชน์ของท่าน:

 • อุปกรณ์สำหรับเฟอร์นิเจอร์แบบเฉพาะตัวที่ตรงตามความต้องการ
 • การพัฒนาและปรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า
 • ความรู้อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับวัสดุ กรรมวิธีการดำเนินงาน และเทคโนโลยีการใช้งาน
 • การลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการและค่าใช้จ่ายในการผลิต
 • การรับประกันความเข้ากันได้จากเฮเฟเล่: อุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ากับคุณภาพของเฟอร์นิเจอร์และกระบวนการผลิต

 

  อุปกรณ์สำหรับบานเปิด Maxi จากเฮเฟเล่

  อุปกรณ์สำหรับบานเปิด Maxi – จากรูปแบบแบบคลาสสิก สู่รูปแบบที่เน้นด้านการใช้งาน

  ทางเลือกการใช้งานใหม่ที่ครอบคลุมขึ้นของอุปกรณ์สำหรับบานเปิด Maxi บ่งบอกว่าไม่เพียงแต่เฮเฟเล่จะเล็งเห็นเทรนด์ต่าง ๆ เท่านั้น เรายังเป็นผู้นำเทรนด์อีกด้วย

  อุปกรณ์สำหรับบานเปิด Maxi
  อุปกรณ์สำหรับบานเปิด Free flap จากเฮเฟเล่

  อุปกรณ์สำหรับบานเปิด Free flap – วิวัฒนาการหรือการปฏิวัติ?

  จากการปรับปรุงแก้ไข Free flap ที่วางแผนไว้แต่แรก ได้กลายมาเป็นอุปกรณ์ยกหน้าบานแบบใหม่อย่างสมบูรณ์

  อุปกรณ์สำหรับบานเปิด Free flap