บรรจุภัณฑ์ – ตามความต้องการของลูกค้า

เราออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ด้วยการผสมผสานกันอย่างอัจฉริยะของกระบวนการอัตโนมัติและกระบวนการที่ต้องอาศัยแรงงานคน ทางออกที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าจึงเกิดขึ้น โดยแทบไม่มีข้อจำกัดในด้านจำนวนชิ้น การประกอบ และรูปแบบ

บนพื้นที่การผลิต 3,000 ตร.ม. เครื่องบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย 14 เครื่อง จะทำงานสามช่วงเวลา โดยทำการผลิตและดำเนินการบรรจุภัณฑ์แบบถุง และบรรจุภัณฑ์แบบกล่องกระดาษแทบทุกรูปแบบซึ่งเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมด้านนี้ อย่างรวดเร็ว เชื่อมั่นได้ และประหยัดค่าใช้จ่าย

  เครื่องบรรจุภัณฑ์ของเฮเฟเล่ที่เมืองนาโกลด์

  สิทธิประโยชน์ของท่าน:

  • การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง
  • การดำเนินการผลิตสินค้าแต่ละชิ้นด้วยแรงงานคนและเครื่องจักร
  • การควบคุมคุณภาพแบบองค์รวมทำให้สิ่งที่ทำการบรรจุไร้ซึ่งข้อผิดพลาด และลดการร้องเรียนจากลูกค้า
  • การดำเนินการจัดส่งที่รวดเร็วของทุก ๆ งาน
  • ความครอบคลุมในด้านบริการที่กว้างขวาง: ถุงบรรจุอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ บรรจุภัณฑ์แบบถุงซ้อนถุง ถุงในกล่องกระดาษ บรรจุภัณฑ์แบบกล่องกระดาษ
  • บรรจุภัณฑ์แบบพิเศษ: บรรจุภัณฑ์แบบแบ่งโซน บรรจุภัณฑ์แบบฟิล์มหด บรรจุภัณฑ์แบบบลิสเตอร์
  บรรจุภัณฑ์แบบถุงจากเฮเฟเล่

  การผลิตถุงด้วยตนเองเพื่อความใกล้ชิดกับลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

  การนำโลกแห่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์บรรจุลงในถุงทำให้เราใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น

  การผลิตถุงที่เฮเฟเล่