อุปกรณ์ล็อคอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเฟอร์นิเจอร์- Dialock Furniture locking system
- ระบบกุญแจล็อคเฟอร์นิเจอร์ Dialock

- LockerLock set
- ชุดล็อคตู้เก็บของรุ่น Lockerlock