ตัวเลขทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทเฮเฟเล่

คุณภาพและบริการตามมาตรฐานเยอรมัน ความใกล้ชิดกับหุ้นส่วนธุรกิจทั่วทุกมุมโลก และพลวัตทางธุรกิจในระดับสูง ทำให้เฮเฟเล่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และกลายมาเป็นบริษัทระดับโลก

ด้วยพนักงานกว่า 7,100 คน ณ สำนักงานใหญ่ในเมืองนาโกลด์ และบริษัทสาขา 37 บริษัท รวมทั้งตัวแทนมากมายทั่วโลก กลุ่มบริษัทเฮเฟเล่มีผลประกอบการในปีงบประมาณ 2015 มากกว่า 1.272 พันล้านยูโร โดยมีส่วนแบ่งของยอดขายต่างประเทศอยู่ที่ 79 เปอร์เซ็นต์

  2015 2014 2013 2012 2011
ยอดขาย (ยูโร) 1.272 พันล้าน 1.144 พันล้าน 1.072 พันล้าน 1.035 พันล้าน 945 ล้าน
ส่วนแบ่งยอดขายต่างประเทศ 79% 77% 76% 76% 75%
พนักงานในเยอรมนี 1,600 1,600 1,600 1,500 1,450
พนักงานทั่วโลก 7,100 6,900 6,600 6,150 5,700