ปรัชญาของเรา


Adolf Häfele ผู้ก่อตั้งบริษัท ได้รักษาการติดต่อแบบเป็นส่วนตัว และได้เยี่ยมพันธมิตรของเขาในสถานที่อย่างสม่ำเสมอ และอีก 90 ปีต่อมา เราก็ยังยึดมั่นในการปฏิบัติเช่นนี้: เราจะสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น สามารถวิเคราะห์เงื่อนไขพื้นฐานได้แม่นยำยิ่งขึ้น และค้นพบศักยภาพในการแก้ไขปรับปรุงได้เร็วยิ่งขึ้น|


สำหรับเฮเฟเล่แล้ว ความล้ำหน้าในการรับทราบข้อมูลโดยการใกล้ชิดกับลูกค้าเช่นนี้ เกิดขึ้นพร้อมกับแนวคิดมากมายเสมอ รวมทั้งความกล้าหาญ และแรงขับเคลื่อนที่จะก้าวไปให้ไกลขึ้นหนึ่งก้าว จนถึงทุกวันนี้ มีหลายผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นจากหลักการนี้ รวมทั้งกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนบริการและทางเลือกนวัตกรรมใหม่ และการพัฒนานี้ยังทำให้เราใกล้ชิดกับลูกค้ายิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย