พันธกิจ

เฮเฟเล่ ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของเฮเฟเล่ที่มีอยู่ทั่วโลก ที่นำนวัตกรรม และ ตอบโจทย์ด้วย "อุปกรณ์ครบ จบทุกเรื่องงานอาคาร" โดยการนำเสนอเทคโนโลยีเยอรมนี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบ ด้วยประสบการณ์กว่า 100 ปี และบุคลากรที่มีศักยภาพสูงทั่วโลก เราได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าในประเทศไทยมามากกว่า 28 ปี เราจะยังคงสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับทุกฝ่าย อันประกอบด้วย ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน หุ้นส่วนทางธุรกิจ และชุมชน