Training Myanmar staff

  • Training Myanmar staff
  • Training Myanmar staff
  • Training Myanmar staff
  • Training Myanmar staff
  • Training Myanmar staff
  • Training Myanmar staff
  • Training Myanmar staff
  • Training Myanmar staff
  • Training Myanmar staff
Training Myanmar staff
Training Myanmar staff
Training Myanmar staff
Training Myanmar staff
Training Myanmar staff
Training Myanmar staff
Training Myanmar staff
Training Myanmar staff
Training Myanmar staff

บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์แก่ผู้แทนจำหน่ายในประเทศพม่า ที่สำนักงานใหญ่ สุขุมวิท 64 ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคมที่ผ่านมา ตัวแทนจำหน่ายของเราในประเทศพม่า ได้แก่ Live Life by Zware Group และ Farmer Phoyarzar (Pro 1) โดยมีคุณธรรศพงศ์ เอื้อนิธิเลิศผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ ภาคพื้นอินโดจีน เป็นผู้ดูแลสำนักงานตัวแทนจำหน่ายในประเทศพม่า