การคุ้มครองข้อมูล

คำยืนยันถึงการคุ้มครองข้อมูล

บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ซึ่งถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ให้ความสำคัญแก่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน จึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน เรายินดีรับฟังคำถามและข้อเสนอแนะของท่านเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล สามารถติดต่อเราได้ตามที่อยู่ต่อไปนี้: 

เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด  
57 ซอย สุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260

ช่องทางการติดต่อ : info@hafele.co.thwww.hafelethailand.com / Line : @hafelethailand / Facebook : Hafele Thailand

บทนำ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากท่านไว้อย่างเป็นความลับและปลอดภัยโดยใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านซื้อสินค้าและใช้บริการผ่านโชว์รูม ฝ่ายขาย Call Center, การจัดส่งสินค้า, การให้บริการหลังการขาย การซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ การเข้าใช้บริการเว็ปไซต์และมีการกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ, เบอร์โทร, ที่อยู่, อีเมล์ และข้อมูลการใช้ Website ผ่าน Browser’s Cookies การทำแบบสอบถาม (Survey) การโต้ตอบทาง Email หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆระหว่างท่านและบริษัทฯเป็นต้น

วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อเพื่อจดจำความต้องการของท่าน จัดหาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการ พัฒนาปรับการขายสินค้า การให้บริการ ใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อทำกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท โดยในระหว่างการใช้บริการ บริษัทฯจะมีการส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริม การตลาด ผลิตภัณฑ์ การให้บริการของบริษัทฯที่คิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับ ท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตามความเหมาะสม

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ หากไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัท แอท แวนเทจ (ผู้ที่ทำวิจัย ให้กับเฮเฟเล่) และ บริษัท บิสกิต โซลูชั่น (ผู้ดูแลงานสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าให้กับเฮเฟเล่) หรือรวมทั้งหน่วยงานทางกฎหมายและหน่วยงานรัฐบาลเพื่อความปลอดภัย  นอกจากนี้ทางบริษัทฯ อาจจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทในเครือ และ/หรือหน่วยงานภายนอกที่เราใช้ในบางบริการ เช่น กล่าวคือ ดิจิตอลเอเจนซี่ นักกฎหมายและทีมที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ในกรณีที่ต้องมีการดำเนินการทางกฎหมาย เท่านั้น

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 10ปี โดยจะเก็บในลักษณะ Soft File and Hard File โดยมีสถานที่จัดเก็บคือไดร์ฟกลางของบริษัท โดยเมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว บริษัทฯจะมีการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยลบข้อมูลจากServer

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการปรับปรุง ข้อมูลลงในเว็ปไซต์ของเฮเฟเล่โดยเร็วและเป็นปัจจุบันที่สุด นโยบายความเป็นส่วนตัวถูก ทบทวนครั้งล่าสดุเมื่อ [02 มีนาคม 2562]

ความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้นำ มาตราฐานความปลอดภัยในการเข้ารหัสสื่อสารโปรโตคอล HTTPS พร้อมการติดตั้ง SSL Certificate ตามมาตราฐานสากล (Secure Server Layer : SSL) เพื่อการรับส่งแลกเปลี่ยนข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างผู้ใช้งานกับเวปไซต์ ให้มีความน่าเชื่อถือและมั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่สื่อสารแลกเปลี่ยนนั้นไม่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลในระหว่างจัดส่ง และไม่สามารถเปิดอ่านข้อมูลในระหว่างการจัดส่งหรือเชื่อมต่อข้อมูลได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะไม่รับประกันต่อประสิทธิภาพของการเข้ารหัสดังกล่าวและบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใดๆอันเกิดขึ้น จากการเข้าถึงข้อมูลที่ท่านให้โดยไม่ได้รับอนุญาต

คุกกี้

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน และมีข้อมูลบางประการที่ใช้ระบุตัวท่านในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งต่อไป คุกกี้ถูกใช้บนเว็บไซต์ www.hafele.com เพื่อบันทึกการเลือกประเทศ/สาขาของเฮเฟเล่  โดยในการเยี่ยมชมต่อไป เว็บไซต์จะนำท่านไปยังหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง จะมีการใช้คุกกี้เมื่อท่านตกลงให้มีการบันทึกข้อมูลโดยการคลิกที่ "ตกลง" เท่านั้น  นอกจากนี้ยังมีการใช้คุกกี้ในส่วนของสื่อมวลชน เพื่อระบุตัวบุคคลที่ได้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ และเพื่อที่จะได้ไม่ต้องทำการเข้าสู่ระบบอีกครั้ง ท่านสามารถลบคุกกี้เมื่อใดก็ได้ โดยไปที่การตั้งค่าของเบราว์เซอร์ 

E-newsletter

หลังจากที่ท่านสมัครลงทะเบียนติดตามข่าวสารจากบริษัท บริษัทฯจะแจ้ง ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่น บริการใหม่ๆ ข้อแนะนำในเกี่ยวกับสินค้าและ ข้อมูลข่าวสารจากบริษัทฯ ไปยังอีเมล์ที่ท่านได้ระบุไว้ หากท่านต้องการยกเลิกการรับอีเมล์ ท่านสามารถยกเลิกบริการดังกล่าวได้ โดยการคลิกลิ้ง “Unsubscribe” บนทุกอีเมล์ ที่ทางเราส่งไปยังอีเมล์ของท่าน หลังจากที่ทางเราได้รับข้อมูลการยกเลิกของท่านรียบร้อยแล้ว ทางเราจะยกเลิกการส่งข้อมูลดังกล่าว

แบบสอบถามความพึงพอใจ

บริษัทฯ จะมีการส่งแบบสอบถามความพึงพอใจ ผ่านบริษัทบริษัท แอท แวนเทจ (ผู้ที่ทำวิจัย ให้กับเฮเฟเล่) และ บริษัท บิสกิต โซลูชั่น (ผู้ดูแลงานสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าให้กับเฮเฟเล่) เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ

ข้อยกเว้นของความรับผิดชอบ

ในฐานะผู้ให้บริการตามมาตรา 7 วรรค 1 ตามกฎหมายสื่อทางไกลของเยอรมนี (TMG) เฮเฟเล่จึงเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาของตนเอง หากมีการแสดงลิงค์เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของผู้ให้บริการข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลที่สาม (ลิงค์ภายนอก) ทางเฮเฟเล่ขอระบุว่า เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์เหล่านี้ การแสดงความคิดเห็นและ/หรือการกล่าวอ้างข้อเท็จจริง ที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยง จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

แบบฟอร์มการติดต่อ

หากบนเว็บไซต์นี้มีทางเลือกให้ใส่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางธุรกิจ จะถือว่าการระบุข้อมูลเหล่านี้เป็นไปด้วยความสมัครใจเสมอ  ข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการสอบถามจะมีเครื่องหมาย ’*’ กำกับอยู่ หากท่านแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางธุรกิจให้เราทราบผ่านแบบฟอร์มการติดต่อ เราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในขอบเขตของวัตถุประสงค์นั้น ๆ เท่านั้น

การบันทึกข้อมูลการเข้าถึง

ทุกครั้งที่ผู้ใช้เข้าถึงหน้าของเว็บไซต์นี้ และทุกครั้งที่มีการเรียกดูไฟล์ ข้อมูลการเข้าถึงเกี่ยวกับขั้นตอนเหล่านี้จะถูกเก็บบันทึกไว้ในไฟล์บันทึก ข้อมูลที่ถูกบันทึกนั้นเป็นการบันทึกตามมาตรฐาน ทุกระเบียนข้อมูลประกอบด้วย:

  • วันที่/เวลาของหน้าคำขอ ซึ่งเป็นหน้าที่มีการขอไฟล์
  • ชื่อไฟล์ที่เรียกดู  
  • สถานะของปริมาณข้อมูลที่มีการถ่ายโอน (ไฟล์ที่ถูกถ่ายโอน, ไม่พบไฟล์)
  • คำอธิบายเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการและเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้
  • ที่อยู่ IP ของไคลเอนต์ และชื่อผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องแล้ว

อาจมีการประเมินข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ และเพื่อจัดการกับปัญหาการใช้งานในทางที่ไม่ถูกต้อง  

คำยืนยันถึงการคุ้มครองข้อมูลสำหรับการใช้งาน Google Analytics

เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บของ Google Inc. ("Google") Google Analytics ใช้ไฟล์ข้อความที่เรียกว่า "คุกกี้" ซึ่งจะถูกบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน และช่วยให้สามารถวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ ข้อมูลที่คุกกี้สร้างขึ้น ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่าน (รวมถึงที่อยู่ IP) จะถูกส่งผ่านไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และจะมีการบันทึกไว้ที่นั่น Google จะใช้ข้อมูลนี้ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่าน เพื่อรวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซต์ให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ทราบ และเพื่อเสนอบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต หากจำเป็น Google จะส่งข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่สามด้วยเช่นกัน ถ้ามีการกำหนดไว้ตามกฎหมาย หรือตราบเท่าที่บุคคลที่สามเป็นผู้ดำเนินการข้อมูลนี้ในนามของ Google Google จะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ IP เข้ากับข้อมูลอื่น ๆ ของ Google ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เราต้องการแจ้งให้ท่านทราบว่า เว็บไซต์ของเราใช้ Google Analytics ที่มีส่วนขยาย "_anonymizeIp()" เพื่อปรับปรุงการคุ้มครองข้อมูลให้ดีขึ้น ดังนั้นที่อยู่ IP จะถูกบันทึกไว้อย่างย่อเพื่อการดำเนินการขั้นต่อไป ซึ่งทำให้ไม่สามารถอ้างอิงถึงตัวบุคคลได้โดยตรง ในการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของเรา

ท่านสามารถป้องกันการบันทึกคุกกี้ได้โดยไปที่การตั้งค่าของซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าทราบว่า ในกรณีนี้ท่านจะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ท่านยังสามารถป้องกันไม่ให้ Google เก็บข้อมูลที่คุกกี้สร้างขึ้น และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ (รวมถึงที่อยู่ IP ของท่าน) รวมทั้งป้องกันไม่ให้ Google ดำเนินการข้อมูลเหล่านี้ได้ โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอินสำหรับเบราว์เซอร์จากลิงค์ต่อไปนี้: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

เมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ยินยอมให้ Google ดำเนินการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านในลักษณะที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ และยินยอมให้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยละเอียด หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ โปรดติดต่อ info@hafele.co.th