ไดอะล็อค - ควบคุมการเข้า ไปจนถึงบานเปิดที่เล็กที่สุด

ระบบจำแนกผู้ใช้และระบบล็อคไดอะล็อค มีขอบเขตการใช้งานที่แทบไร้ข้อจำกัด ไม่ว่าจะเป็นในโรงแรม ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม โรงพยาบาล หรือที่บ้าน: สามารถล็อคประตู บานเปิด ลิ้นชัก หรือม่านบังแดด ได้ทุกจุด ตามมาตรฐานล่าสุด และเนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีคลื่นวิทยุแบบใหม่ จึงทำงานได้อย่างไร้สัมผัสและไม่ต้องบำรุงรักษา

ไดอะล็อค - ระบบจำแนกผู้ใช้และระบบล็อคจากเฮเฟเล่

สิทธิประโยชน์ของท่าน:

  • ความน่าเชื่อถือและความคุ้มค่าในระดับสูง
  • ระบบแบบแยกชิ้นส่วนที่สามารถขยายได้ตามต้องการ
  • สามารถเชื่อมต่อกับระบบออนไลน์ ระบบภายนอก และระบบบันทึกเวลาได้
  • มีระบบพื้นฐานที่ครอบคลุม และวิธีแก้ไขปัญหาแบบพิเศษสำหรับลูกค้าแต่ละราย รวมทั้งการเชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐาน
  • การบริการแบบครบวงจรสำหรับการวางแผน การติดตั้ง การเริ่มทำงาน และการฝึกอบรม
  • การบรรจุบรรจุภัณฑ์และระบบโลจิสติกส์การจัดส่งที่เฉพาะเจาะจงกับแต่ละโครงการ