เงื่อนไขการใช้งาน

ข้อยกเว้นของความรับผิดชอบ

บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้คัดสรรและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ด้วยความทุ่มเทเอาใส่ใจเป็นอย่างดี เพื่อนำเสนอบนหน้าเว็บไซต์ของเรา รวมถึงทำการอัพเดทข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความทันต่อเหตุการณ์ ความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์ สำหรับการเชื่อมโยง (ลิงค์) กับหน้าเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์ที่แสดงลิงค์เชื่อมโยงไว้ เมื่อคลิกที่ลิงค์ดังกล่าว แสดงว่าท่านได้เข้าสู่ข้อมูลอื่นที่ไม่ได้จัดทำโดยบริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด ฉะนั้นบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามจึงอาจมีการใช้กฎเกณฑ์เงื่อนไขที่แตกต่างออกไป โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล นอกจากนี้ บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัดไม่มีส่วนรับผิดชอบในการละเลยหน้าที่การให้บริการในกรณีเล็กน้อย โดยเฉพาะในส่วนของการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลที่จัดหาโดยบริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด

การสงวนลิขสิทธิ์

สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟิก และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายคุ้มครองอื่น ๆ นอกจากนี้ บางหน้าของเว็บไซต์อาจประกอบไปด้วยรูปภาพที่ได้รับการสงวนลิขสิทธิ์จากบุคคลที่สาม ห้ามทำการคัดลอก แจกจ่าย ดัดแปลงเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ รวมถึงห้ามเปิดให้บุคคลที่สามเข้าถึงเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า