บริการและ ส่วนงานสนับสนุน

ที่ตั้งของเฮเฟเล่

เราสามารถบอกเส้นทางที่ง่ายที่สุดให้กับคุณในการมายังเฮเฟเล่

ที่ตั้งของเรา

นิทรรศการสินค้า และกิจกรรม

คุณสามารถตรวจสอบ วัน เวลา การจัดงานต่างๆของเราได้ที่นี่

เฮเฟเล่ นิทรรศการ

เครื่องมือช่วยต่างๆ ของเรา

ร่วมวางแผนและวาดรูปแบบความต้องการของคุณกับเฮเฟเล่

Häfele Konfiguratoren

จดหมายข่าวสาร

จดหมายข่าวสารของ เฮเฟเล่ จะอัพเดทข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ เฮเฟเล่ และสินค้าของ เฮเฟเล่

Subscribe to the newsletter

เช็คราคาและสต๊อก

แอพพลิเคชั่นในการตรวลสอบราคา และจำนวนสินค้าในสต๊อก ที่ท่านสามารถตรวจสอบด้วยตัวเอง ได้ที่นี่

เช็คราคาและสต๊อก

แคทตาล็อก, โบว์ชัวร์, แผ่นพับ

คุณสามารถรับข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ แคทตาล็อก, โบว์ชัวร์, แผ่นพับ ต่างๆได้ ที่นี่

Häfele catalogue and brochure

วีดีโอ

สื่อวีดีโอต่างๆของเฮเฟเล่ของเรา

วีดีโอเฮเฟเล่

โซเชียล มีเดีย

สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ เฮเฟเล่ ทางการสื่อสารออน์ไลน์