โปรแกรมกำหนดรูปแบบ

โปรแกรมกำหนดรูปแบบของเฮเฟเล่สนับสนุนท่านในการวางแผนและการสร้างทางเลือกแบบเฉพาะตัว รวมทั้งเมื่อทำการสั่งซื้อในร้านของเฮเฟเล่ด้วยเช่นกัน ดังนั้นท่านจะมีเวลาที่มากขึ้นสำหรับแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์

การออกแบบแสงไฟ Loox

การออกแบบแสงไฟ Loox

ในบริการการวางแผน Loox แบบโต้ตอบของเรา ท่านจะพบกับวิธีการปรับแสงไฟให้เข้ากับเฟอร์นิเจอร์และห้องของท่านอย่างถูกต้อง และพบกับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ พร้อมคุณสมบัติทางเทคนิค

การออกแบบแสงไฟ Loox