อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ในสำนักงาน

ความเชี่ยวชาญของเฮเฟเล่ เพื่อให้ท่านได้สัมผัสความยอดเยี่ยมจากสำนักงานของท่าน

เฮเฟเล่ขอแนะนำกลุ่มสินค้าอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ภายในสำนักงานจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง ซึ่งเพียบพร้อมด้วยความ สามารถในการใช้งานอันเป็นเลิศ การใช้งานได้ที่สัมพันธ์กับอิริยาบถของมนุษย์ และมีลักษณะสวยงามโดดเด่น เป็นระยะเวลาอันยาวนาน ที่ระบบจัดเก็บภายในสำนักงานได้เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ ที่เฮเฟเล่ให้ความสนใจ

ความสมบูรณ์แบบที่ลงตัว ที่เป็นมากกว่าทางเลือก
Officys คือสินค้ากลุ่มอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ที่มีความทันสมัยและครอบคลุมภายใต้แบรนด์เดียว รวมทั้งยังมีสาขาที่สำคัญและมีความชำนาญอย่าง Schneider ผู้ซึ่งผลิตสินค้าที่ทรงคุณค่า อย่างแบรนด์ Variant, Idea และ Ellipta, และกลุ่มสินค้าที่หลากหลายและครอบคลุมภายใต้ แบรนด์ Hafele ที่ซึ่งเหมาะสำหรับการจัดซื้อการสนับสนุน การขนส่งหรือคุณภาพ – มุมมอง และความต้องการที่หลากหลายนี้มาจากอุตสาหกรรม กลุ่มโครงการ กลุ่มอาคาร ซึ่งสามารถ เติมเต็มความต้องการของพวกเขาได้ กล่าวได้ว่า: ขอบคุณ office ที่ช่วยให้เราสามารถหาทุกสิ่งได้จากแบรนด์เดียวทำให้ต้นทุนสำนักงาน ถูกลงและเพิ่มคุณภาพ และนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอีกด้วย

Officys เพื่อให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุด:
• ด้วยการให้คำแนะนำที่เพียงพอ – ผลจากการวิเคราะห์นำไปสู่สินค้าที่เป็นผลสำเร็จ
• ด้วยทางเลือกที่ดีที่สุดและมีความเหมาะสม – ภายใต้แบรนด์เดียว
• ด้วยการให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทุกวันด้วยข้อมูล CAD และรูปโครงสร้าง
• ด้วยเอกสารที่มีความเป็นมืออาชีพ
• ด้วยการประหยัดเวลาอันมีค่าด้วยอุปกรณ์ที่มีการประกอบมาแล้ว
• ด้วยความครอบคลุมในส่วนของกลุ่มสินค้าอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์
• ด้วยการเข้าถึงการใช้งานอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

 


Drawer Systems
ระบบลิ้นชัก
- Variant CE
- ระบบลิ้นชัก Variant CE

- Moovit drawer system
- ระบบลิ้นชัก Moovit

- Variant SE
- ระบบลิ้นชัก Variant SE

- Variant SE/SV
- ระบบลิ้นชัก Variant SE/SV

- Variant D
- ชุดลิ้นชักสำหรับทันตกรรม Variant D

Table System
ระบบโต๊ะ
- RTG Complete set
- อุปกรณ์ครบชุด RTG

- IDEA Table base system
- ระบบฐานโต๊ะ IDEA

- IDEA + Motion Complete set
- อุปกรณ์ครบชุด IDEA + Motion

- Lift column
- เสาปรับระดับ

- Control and operation unit
- ชุดควบคุมการทำงาน สำหรับลิฟท์

- Cable channel
- ช่องสำหรับสายไฟ

- Table connector
- ตัวต่อโต๊ะ

- Power-Fit Power outlet box
- อุปกรณ์ต่อปลั๊กเสียบ Power-Fit

Office Organization
อุปกรณ์จัดเก็บภายในสำนักงาน
- ELLIPTA Swivel arm
- แขนหมุน ELLIPTA

- Cable outlet
- รูร้อยสายไฟ

- Cable duct, two-piece, oval
- ช่องสายไฟ 2 ชิ้น แบบรี

- Paper guide
- ช่องสอดกระดาษ

- Shelf extension for keyboards
- ถาดวางคีย์บอร์ด

 

สอบถามเพิ่มเติม

Hafele Telephone

กรุณาติอต่อ

02 768 7171

Send e-mail