ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม


การผสมผสานที่สมบูรณ์แบบระหว่างอ่างล้างมือและก๊อกน้ำจะทำให้เกิดการใช้งานที่มีทั้งความสวยงามตามแบบศิลปะและความมีประสิทธิภาพภายในห้องครัว และนี่ก็คือจุดเด่นของก๊อกผสมจากฮาเฟเล่ ที่มีรูปแบบดึงดูดใจและใช้งานได้ดี รูปแบบการใช้งานและวัสดุอันหลากหลายที่ฮาเฟเล่เสนอให้นี้  จะทำให้การตัดสินใจของคุณง่ายนิดเดียว

Open Online Catalogue


Taps & Mixer
ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

- SEINE Series
- ก๊อกน้ำรุ่น - SEINE

- NILE Series
- ก๊อกน้ำรุ่น - NILE

- NECKAR Series
- ก๊อกน้ำรุ่น - NECKAR

- KAPPA Series
- ก๊อกน้ำรุ่น - KAPPA

- VOLGA  Series
- ก๊อกน้ำรุ่น - VOLGA 

- DANUBE Series
- ก๊อกน้ำรุ่น - DANUBE

- SIGMA Series
- ก๊อกน้ำรุ่น - SIGMA

- PRIOCY Series
- ก๊อกน้ำรุ่น - PRIOCY

- RINA Series
- ก๊อกน้ำรุ่น - RINA

- TYNE Series
- ก๊อกน้ำรุ่น - TYNE

- VOLGA  Series
- ก๊อกน้ำรุ่น - VOLGA 

- DANUBE Series
- ก๊อกน้ำรุ่น - DANUBE

- SIGMA Series
- ก๊อกน้ำรุ่น - SIGMA

- PRIOCY Series
- ก๊อกน้ำรุ่น - PRIOCY

- RINA Series
- ก๊อกน้ำรุ่น - RINA

- LOF Series
- ก๊อกน้ำรุ่น - LOF

- CIRINO Series
- ก๊อกน้ำรุ่น - CIRINO

- KARIN Series
- ก๊อกน้ำรุ่น - KARIN

- TYNE Series
- ก๊อกน้ำรุ่น - TYNE

- DARLING Series
- ก๊อกน้ำรุ่น - DARLING

 

สอบถามเพิ่มเติม

Hafele Telephone

กรุณาติอต่อ

02 768 7171

Send e-mail