สมรรถนะและบริการ ของเฮเฟเล่

ระบบวิศวกรรม

ด้วยแนวคิดในการรูปแบบระบบของเรา เราได้จัดเตรียมความพร้อมด้านประสานงานเพื่อการแก้ไขปัญหาของเฟอร์นิเจอร์ให้มีความยืดยุ่นและประสิทธิภาพมากที่สุด

System-Engineering von Häfele ระบบวิศวกรรม

สามารถพบเราได้ที่

รับทราบการจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า และกิจกรรมต่างๆของเฮเฟเล่ได้

ด้านคุณภาพของเฮเฟเล่

การรับรองด้านคุณภาพที่สูงระดับสากลของเฮเฟเล่

จดหมายข่าวสาร

จดหมายข่าวสารของ เฮเฟเล่ จะอัพเดทข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ เฮเฟเล่ และสินค้าของ เฮเฟเล่

Subscribe to the newsletter

แบรนด์ต่างๆในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

สามารถดูยี่ห้อสินค้าของเฮเฟเล่ได้ ที่นี่

วิศวกรรมด้านบรรจุภัณฑ์

ด้วยระบบบรรจุภัณฑ์แบบอัตโนมัติทั้งระบบ ทำให้เราสามารถจัดการกับรูปแบบบรรจุภัณฑ์แบบต่างๆอย่างที่ลูกค้าต้องการได้เกือบทั้งหมด

Verpackungs-Engineering von Häfele วิศวกรรมด้านบรรจุภัณฑ์

วิศวกรรมด้านสินค้า

ด้วยการเฝ้ามองด้านการตลาดและความต้องการของลูกค้า ทำให้เราคอยพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมต่อให่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความพร้ออมในการสั่งผลิตออกมาเป็นชุดๆ

Produkt-Engineering von Häfele วิศวกรรมด้านสินค้า

วิศกรรมของเฮเฟเล่

เฮเฟเล่ ไม่ได้มีเพียงความครบถ้วนด้านสินค้าแบบครบวงจรเท่านั้น เรายังมีบริการด้านวิศวกรรมอีกหลากหลายรูปบบ คุณสามารถตรวจสอบรูแแบบแขนงความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมของเราได้