การจัดการด้านคุณภาพ

บริษัทเฮเฟเล่มุ่งมั่นที่จะตอบสนอง ความพึงพอใจของลูกค้า โดยการตระหนักถึงความต้องการของลูกค้า และขีดความสามารถขององค์กร เพื่อให้การจัดเตรียมสินค้า และให้การบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าขององค์กรโดยการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 ในปี พ.ศ. 2548 เป็นครั้งแรก จากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด และเฮเฟเล่  (ประเทศไทย) จำกัด ยังได้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานภายใต้นโยบายคุณภาพสู่การรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ในปี พ.ศ. 2560