โซเซียล มีเดีย

โซเซียลมีเดีย เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) ประกอบด้วย Facebook และ Youtube เป็นอีกหนึ่งช่องทางสื่อสารระหว่างองค์กรกับลูกค้า ที่สามารถรับข่าวสาร, ไอเดียส์สาระเรื่องการออกแบบและตกแต่งบ้าน, สินค้านวัตกรรมใหม่ๆ