โซเซียล มีเดีย

โซเซียลมีเดีย เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) ประกอบด้วย Facebook, Line, Instagram, Youtube และ Twitter เป็นอีกหนึ่งช่องทางสื่อสารระหว่างองค์กรกับลูกค้า ที่สามารถรับข่าวสาร, ไอเดียส์สาระเรื่องการออกแบบและตกแต่งบ้าน, สินค้านวัตกรรมใหม่ๆ

Häfele Thailand - Social Media

คลิกเข้า Twitter Hafele Thailand