พันธกิจและแบรนด์

พันธกิจของบริษัท

เฮเฟเล่ ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของเฮเฟเล่ที่มีอยู่ทั่วโลก ที่นำนวัตกรรม และ ตอบโจทย์ด้วย “อุปกรณ์ครบ จบทุกเรื่องงานอาคาร” โดยการนำเสนอเทคโนโลยีเยอรมนี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบ ด้วยประสบการณ์กว่า 97 ปี...

พันธกิจ
mission

วิสัยทัศน์ของบริษัท

ด้วยการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน เฮเฟเล่ ประเทศไทยจะมุ่งสู่อนาคตแห่ง “อุปกรณ์ครบ จบทุกเรื่องงานอาคาร” ผ่านความมุ่งมั่นของพวกเรา ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและการบริการอันโดดเด่น

วิสัยทัศน์
ปรัชญาของบริษัท