• เฮเฟเล่วันนี้
  • จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด
  • ปีแห่งการฟื้นฟู
  • จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด
  • ปีแห่งการฟื้นฟู
  • เฮเฟเล่วันนี้

  ในปี 1923 เฮเฟเล่ถูกก่อตั้งขึ้นเป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในเมืองนาโกลด์

  ปีก่อตั้ง

  ช่วงเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นช่วงเวลาที่มีความต้องการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์สำหรับช่างไม้เป็นอย่างมาก

  การฟื้นฟู

  เฮเฟเล่เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานทั่วโลก และมีตัวแทนมากมายที่ให้การดูแลตลาดต่างประเทศ

  เฮเฟเล่วันนี้

  รู้จักเฮเฟเล่

  เฮเฟเล่เป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และระบบล็อคอิเลคทรอนิกส์ ที่มีการดำเนินงานในระดับนานาชาติ ทั้งยังมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจซึ่งเริ่มต้นขึ้นในปี 1923 ในปัจจุบัน ลูกค้าจาก 150 ประเทศต่างเชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถในการบริการของเฮเฟเล่

  ตัวเลขและข้อเท็จจริง

  ตัวเลขและข้อเท็จจริง

  พบกับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างของบริษัท และตัวเลขทางธุรกิจของเฮเฟเล่

  โปรไฟล์บริษัท

  ปรัชญาของเฮเฟเล่

  อ่านเกี่ยวกับคุณค่าและศักยภาพของเรา

  พันธกิจและแบรนด์

  ร่วมงานกับเฮเฟเล่

  โอกาสในการทำงานกับเฮเฟเล่มีมากมาย ที่นี่ท่านจะพบกับตำแหน่งงานว่างและเส้นทางการฝึกงาน

  งาน

  สินค้าแบรนด์ - เฮเฟเล่

  สินค้าต่างๆ ภายใต้แบรนด์ประกอบด้วยแบรนด์ต่างดังต่อไปนี้

  แบรนด์เฮเฟเล่

  เฮเฟเล่ - แนะนำบริษัท

  บริษัทครอบครัวสัญชาติเยอรมันแห่งนี้เติบโตขึ้นจากร้านจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ท้องถิ่น จนกลายมาเป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานนานาชาติ ในช่วง 90 ปีที่ผ่านมา โดยในระหว่างช่วงเวลานี้ กลุ่มบริษัทเฮเฟเล่มีบริษัทสาขา 37 บริษัทและตัวแทนมากมาย ขณะนี้การบริหารจัดการบริษัทอยู่ในมือของสมาชิกครอบครัวรุ่นที่สาม: ในปี 2003 Sibylle Thierer ได้ก้าวเข้ามาเป็นประธานของกลุ่มบริษัทเฮเฟเล่

  ตัวเลขและข้อเท็จจริง

  ในปีที่ผ่านมา ตัวเลขทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทเฮเฟเล่มีการพัฒนาที่เป็นบวก แม้มีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ท้าทาย ในปีงบประมาณ 2012 กลุ่มบริษัทเฮเฟเล่บรรลุยอดขายกว่า 1 พันล้านยูโร โดยมีส่วนแบ่งการส่งออกอยู่ที่ 76% เฮเฟเล่มีพนักงานปฏิบัติงานอยู่ทั่วโลกกว่า 6,150 คน และให้การดูแลลูกค้ากว่า 160,000 ราย นอกจากลูกค้าจากอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และตัวแทนจำหน่ายรวมทั้งผู้ค้าย่อยแล้ว ลูกค้าของเรายังประกอบด้วยสถาปนิก นักวางแผน และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย