ผลิตภัณฑ์ของเฮเฟเล่

Ixconnect

ตัวต่อเล็ก ๆ ที่ทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้

Ixconnect

Moovit

ความหลากหลายของรางลิ้นชัก

Moovit

Dialock

ควบคุมการเข้า ไปจนถึงบานเปิดที่เล็กที่สุด

Dialock

Free space

ขนาดเล็กกะทัดรัด ลดการใช้พื้นที่อุปกรณ์

Free space

EPC

ล้ำหน้ากว่าใครในตลาดการจัดซื้อทั่วโลก

EPC
EPC