Slido – สร้างพื้นที่ที่ไม่เหมือนใคร

ไม่ว่าจะใช้เป็นฉากกั้นห้อง หรือใช้ในส่วนลาดเอียงของหลังคา หรือในห้องเก็บเสื้อผ้า: แทบไม่มีประตูบานเลื่อนแบบใดที่ไม่สามารถสร้างสรรค์ได้ด้วยระบบ Slido ทั้งยังมีรายละเอียดใหม่ ๆ อยู่เสมอที่ทำให้ลูกค้าชื่นชอบ อาทิเช่น ระบบปิดประตูบานกลางแบบนุ่มนวลสำหรับประตูแบบหลายบาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

Slido นำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับระบบอุปกรณ์บานเลื่อน

สิทธิประโยชน์ของท่าน:

  • เหมาะกับการผลิตแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ สำหรับการผลิตในจำนวนน้อย ปานกลาง และมาก
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับทุกการใช้งาน
  • ปรับให้ตรงกับความต้องการเฉพาะตัวของลูกค้าได้มากมาย
  • สามารถติดตั้งตัวขับเคลื่อนอิเลคทรอนิกส์ รีโมทคอนโทรล และระบบล็อคได้
  • การปรับกระบวนการให้ตรงกับความต้องการเฉพาะตัวของลูกค้า